Rắc co (tán đồng) máy lạnh

logo

Hotline 0976 939 935

Kinh Doanh 0976 939 935

Rắc co (tán đồng) máy lạnh

TRỌNG LƯỢNG N/A
TÁN ĐỒNG

Tán 6, Tán 10, Tán 13, Tán 16, Tán 19, Tán 13/10, Tán 16/13, Tán 19/16

TRỌNG LƯỢNG N/A
TÁN ĐỒNG

Tán 6, Tán 10, Tán 13, Tán 16, Tán 19, Tán 13/10, Tán 16/13, Tán 19/16

Sản phẩm cùng loại
Giá treo mặt lạnh

Giá treo mặt lạnh

15.000đ 20.000đ

Biến áp WIN 220v/110v

Biến áp WIN 220v/110v

360.000đ 430.000đ

Zalo
Hotline